ایجاد یک سیستم امنیتی هوشمندانهتر از آن چیزی است که می‌توانید تصور کنید. با تمرکز بر چند عنصر کلیدی, در بلند مدت ساده و ارزشمند می‌شود  این کار عملیات را ساده‌تر و کارآمدتر می‌کند, بلکه تمام چیزی که شما نیاز دارید را در کف دست جمع می‌کند و بینش امنیتی قدرتمندی ایجاد می‌کند.