محصولات مشاهده همه

PTZ-T4225I-D2-MP-IR

دوربین مداربسته هایلوک مدل PTZ-T4215I-D

تماس بگیرید
بستن
PTZ-T4225I-D2-MP-IR

دوربین مداربسته اسپید دام هایلوک مدل PTZ-T4225I-D2-MP-IR

تماس بگیرید
بستن

دوربین مداربسته اسپید دام هایلوک مدل PTZ-T5225I-A

تماس بگیرید
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T340-VF

1,507,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T240-P

874,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T240-M

999,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T140-P

734,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T140-M

840,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T140

740,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-D340-VF

1,611,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-B340-VF

1,678,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-B240-M

994,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-B240

911,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-B140-P

724,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-B140-M

799,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T320-VF

1,378,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T220-P

658,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T220-M

771,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T120-P

535,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T120-M

627,000 تومان
بستن

دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-T120

740,000 تومان
بستن

محصولات مشاهده همه

تکنولوژی دید در شب رنگی هایک ویژن
تکنولوژی دید در شب رنگی هایک ویژن

محصولات مشاهده همه